Bài viết

Tổng hợp 120 tình huống mô phỏng giao thông, mẹo và gợi ý làm bài

(6 votes) 4.9/5

Kể từ tháng 06/2022 phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông được Bộ GTVT đưa vào chương trình học và thi GPLX ô tô các hạng. Theo đó, các trung tâm đào tạo và sát hạch bằng lái xe ô tô phải đưa thêm phần mềm này vào chương trình dạy học của mình.

Việc này khiến cho rất nhiều người cảm thấy hoang mang và lo lắng, bởi đây là phần thi còn tương đối mới mẻ. Hiểu được tâm lý chung của nhiều học viên có mong muốn học lái xe ô tô hiện nay, taplaixe.vn đã tổng hợp đầy đủ nội dung cũng như mẹo và gợi ý làm bài thi mô phỏng. Chúng ta bắt đầu thôi nào!

CHƯƠNG 1: MÔ PHỎNG GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Tình huống 1: Phát hiện sự nguy hiểm khi có xe dừng đỗ trên đường có tín hiệu khẩn cấp, phán đoán có người đi bộ từ phía sau xe đi ra.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 1

Tình huống 2: Người đi bộ vượt đèn đỏ sang đường .Học viên nhận biết được sự nguy hiểm khi đi qua giao lộ, tầm quan sát hạn chế bởi xe phía trước và người đi bộ qua đường không chấp hành đèn giao thông

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 2

Tình huống 3: Xe phía trước phanh gấp, nhận biết nguy hiểm khi có xe phía trước trong những tình huống nhất định (đèn tín hiệu, taxi dừng đón trả khách, nhường đường, xe ngược chiều..)

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 3

Tình huống 4: Xe con từ đường nhánh đi nhanh ra tại ngã tư không có đèn tín hiệu giao thông. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại chỗ giao lộ khi không có đèn tín hiệu giao thông, phán đoán được mối nguy hiểm có thể xảy ra.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 4

Tình huống 5: Xe máy đang đi thẳng, đột ngột rẽ trái sang đường trước xe bạn. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi xe phía trước đột ngột chuyển hướng và có các phản xạ kịp thời.

Gợi ý:Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 5

Tình huống 6: Xe buýt lấn làn để vượt. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi xe buýt phía trước đột ngột lấn làn để vượt và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 6

Tình huống 7: Xe phía trước phanh gấp tránh người đi bộ sang đường, nhận biết nguy hiểm khi có xe phía trước trong những tình huống nhất định (đèn tín hiệu, taxi dừng đón trả khách, nhường đường, xe ngược chiều..)

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 7

Tình huống 8: Xe đạp bất ngờ đi ra từ đường nhánh tại ngã ba. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại chỗ giao lộ khi không có đèn tín hiệu giao thông, phán đoán được mối nguy hiểm có thể xảy ra từ đường nhánh.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 8

Tình huống 9: Xe ô tô làn đường đối diện lấn làn vượt xe đang dừng đỗ. Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe dừng đỗ trên đường có tín hiệu khẩn cấp, xe phía sau đột ngột lấn làn để vượt và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 9

Tình huống 10: Xe ô tô bất ngờ đi nhanh ra từ đường nhánh bên trái tại ngã ba không có đèn giao thông. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại chỗ giao lộ khi không có đèn tín hiệu giao thông, phán đoán được mối nguy hiểm có thể xảy ra từ đường nhánh.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 10

Tình huống 11: Xe bồn bê tông từ đường nhánh lấn làn để rẽ tại ngã ba không có đèn giao thông. Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe tải lớn từ đường nhánh đi ra và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 11

Tình huống 12: Xe mô tô lấn làn tại giao lộ. Nhận biết sự nguy hiểm khi xuất hiện mô tô lấn làn để vượt tại giao lộ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 12

Tình huống 13: Người đi xe đạp từ vỉa hè bất ngờ đi sang đường. Phát hiện sự nguy hiểm khi xuất hiện xe đạp trên vỉa hè gần phần đường dành cho người đi bộ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 13

Tình huống 14: Nguy hiểm khi đi qua cống hầm chui dân sinh. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi xe ra vào tại đường hầm ngầm, cống chui dân sinh, phán đoán được mối nguy hiểm có thể xảy ra từ đường nhánh.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 14

Tình huống 15: Xe phía trước phanh gấp để tránh xe chuyển làn. Nhận biết nguy hiểm khi có xe phía trước trong những tình huống nhất định (đèn phanh, đền tín hiệu, taxi dừng đón trả khách, nhường đường, xe ngược chiều..)

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 15

 

Tình huống 16: Xe ô tô từ đường nhánh bên trái bất ngờ đi nhanh ra. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại chỗ giao lộ khi không có đèn tín hiệu giao thông, bị khuất tầm nhìn, phán đoán được mối nguy hiểm có thể xảy ra từ đường nhánh.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 16

Tình huống 17: Xe buýt lấn làn vượt tại ngã tư có đèn giao thông. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại giao lộ có đèn giao thông và bị khuất tầm nhìn, phán đoán được mối nguy hiểm có thể xảy ra từ các hướng.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 17

Tình huống 18: Xe đang dừng đỗ đột nhiên mở cửa. Phán đoán sự nguy hiểm khi xuất hiện xe ô tô đang dừng đỗ và có phản xạ để xử lý kịp thời khi xe đột ngột mở cửa.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 18

Tình huống 19: Tài xế xe đột ngột xuất hiện mở cửa xe. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi xe phía trước đang dừng đỗ, phán đoán được mối nguy hiểm (tín hiệu, xe/người di chuyển) có thể xảy ra từ các hướng.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 19

Tình huống 20: Mở cửa xe tại đường hẹp. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi xe đi vào đường hẹp, có nhiều xe dừng đang dừng đỗ, phán đoán được mối nguy hiểm (tín hiệu, xe/ người di chuyển) có thể xảy ra từ các hướng.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 20

Tình huống 21: Xe phía trước Lùi vào nơi đỗ. Phán đoán sự nguy hiểm khi xe ô tô phía trước giảm tốc độ, sau đó dừng lại để lùi và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 21

Tình huống 22: Xe ô tô bất ngờ đi nhanh ra từ đường nhánh bên phải tại ngã ba không có đèn giao thông. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại chỗ giao lộ khi không có đèn tín hiệu giao thông, phán đoán được mối nguy hiểm có thể xảy ra từ đường nhánh bên phải.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 22

Tình huống 23: Xe đối diện lấn làn vượt xe đang có tín hiệu dừng khẩn cấp. Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe dừng đỗ trên đường có tín hiệu khẩn cấp, xe phía sau đột ngột lấn làn để vượt và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 23

Tình huống 24: Xe tải lớn lấn làn vượt xe đang thu gom rác. Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe phía trước đang dừng đỗ trên đường có tín hiệu khẩn cấp, xe phía sau đột ngột lấn làn để vượt và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 24

Tình huống 25: Xe ô tô khách bất ngờ đi ra từ nơi đỗ tại đường hẹp. Nhận biết sự nguy hiểm khi xe phía trước đang dừng đỗ trên đường đột nhiên có tín hiệu và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 25

Tình huống 26: Tránh công trình đang sửa trên đường xuất hiện sau khúc cua. Nhận biết sự nguy hiểm khi có công trình giao thông đang sửa khuất sau chỗ cua và các phương tiện giao thông vẫn di chuyển và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 26

Tình huống 27: Tránh xe dừng đột ngột giữa đường để đón khách tại ngã tư có đèn giao thôn. Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe phía trước đang dừng chờ đèn giao thông, đột ngột có đèn khẩn cấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 27

Tình huống 28: Xe ô tô phía trước đang đi, đột ngột phanh gấp sau đó tiếp tục đi. Nhận biết nguy hiểm khi có xe phía trước trong những tình huống nhất định (đèn phanh, đền tín hiệu, taxi dừng đón trả khách, nhường đường, xe ngược chiều..).

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 28

Tình huống 29: Trời mưa, ô tô phía trước đang đi thẳng thì phanh gấp để tránh xe mô-tô tạt đầu (tránh vũng nước). Nhận biết nguy hiểm khi xe phía trước phanh trong những tình huống khẩn cấp và có phản xạ để xử lý kịp thời. 

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 29

CHƯƠNG II: MÔ PHỎNG GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG NÔNG THÔN

Tình huống 30: Xe bạn đang đi trên đường đê, có biển báo gia súc, khúc cua phía trước xuất hiện đàn trâu bò đang di chuyển trên đường. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường nông thôn hẹp, khuất tầm nhìn, có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 30

Tình huống 31: Xe bạn đang đi trên đường thẳng, có biển báo gia súc, đột ngột có đàn bò đi từ dưới ruộng lên. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường nông thôn hẹp, khuất tầm nhìn, có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 31

Tình huống 32: Người đi bộ băng qua đường (lúc chập tối) rồi lùi lại vì xe ngược chiều không giảm tốc độ. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường nông thôn khi trời tối, khuất tầm nhìn, có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 32

Tình huống 33:  Xe bạn đang đi trên đường đê, cuối khúc cua là cổng trường học, đột ngột có học sinh chạy ra đường. Phán đoán nguy hiểm khi di chuyển trên đường hẹp, gần trường học, nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 33

Tình huống 34: Xe bạn đang đi trên đường đê, cuối đường có xe khách đang vào cua chiếm hết làn đường. Phán đoán nguy hiểm khi di chuyển trên đường đê hẹp, có khúc cua khuất tầm nhìn, nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 34

Tình huống 35: Xe bạn đang đi trên đường đê, sau xe khách lớn, tại khúc cua xe khách đột ngột giảm tốc độ tránh xe đối diện. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường đê hẹp, khuất tầm nhìn, có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 35

Tình huống 36: Phương tiện của bạn đang đi qua đoạn đường có nhiều đường giao cắt, đột nhiên xuất hiện xe máy lao ra từ ngõ. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường nông thôn có có nhiều giao cắt, có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 36

Tình huống 37: Xe ô tô bạn đang đi qua đoạn đường nông thôn có nhiều đường giao cắt, đột nhiên xuất hiện nhóm xe đạp từ ngõ đi ra. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường nông thôn có có nhiều giao cắt, có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 37

Tình huống 38: Xe bạn đang di chuyển ban đêm trên đường nông thôn, đột nhiên xe mô-tô phía trước cùng chiều giảm tốc độ, xe ô tô tải ngược chiều bật đèn chiếu xa. Phán đoán nguy hiểm khi di chuyển trên đường hẹp, bị mất tầm quan sát do xe đối diện bật đèn chiếu xa, xe phía trước phanh gấp, nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 38

Tình huống 39:  Xe ô tô bạn đang đi thẳng làn trong cùng, có xe tải từ đường nhánh đột ngột nhập làn cắt ngang đường trước xe bạn. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường có đường nhánh cho nhập làn có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 39

Tình huống 40:  Xe ô tô bạn đang đi trên đường nông thôn, khi qua cổng làng, có xe tải dừng đỗ, đột ngột từ phía sau có xe mô-tô lấn làn để vượt lên qua. Nhận biết sự nguy hiểm khi đi trên đường nông thôn và có xe phía trước đang có đèn khẩn cấp dừng đỗ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 40

Tình huống 41: Xe ô tô bạn đang đi trên đường phía sau xe mô-tô, đột ngột xe con làn đối diện rẽ nhanh cắt qua đầu xe bạn. Nhận biết sự nguy hiểm khi đi trên đường có xe phía trước và xe phía trước có tín hiệu chuyển làn và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 41

Tình huống 42: Tại ngã tư, đèn xanh bật, xe bạn bắt đầu di chuyển, bỗng nhiên có xe mô-tô rẽ cắt ngang qua đầu xe bạn. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra tại giao lộ có đèn giao thông và bị khuất tầm nhìn, phán đoán được mối nguy hiểm có thể xảy ra từ các hướng.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 42

Tình huống 43: Trời mưa, xe bạn đang đi thẳng, phía trước có xe con, đột nhiên xe con giảm nhanh tốc độ để tránh xe tải chuyển làn đột ngột. Nhận biết nguy hiểm khi xe phía trước phanh trong những tình huống khẩn cấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 43

CHƯƠNG III: MÔ PHỎNG GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Tình huống 44:  Xe bạn đang đi thẳng làn giữa, làn trái và làn phải đều có xe tải thùng đi trước, đột nhiên phía sau làn phải có xe con vượt lên và chuyển làn cắt ngang qua. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi xe đang chạy ở tốc độ cao có trướng ngại vật đột ngột phải phanh gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 44

Tình huống 45: Xe bạn đang đi thẳng làn giữa ban đêm, phía trước là xe con, có xe tải vượt lên ở làn phải rồi đột ngột chuyển sang làn giữa. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi xe đang chạy ở tốc độ cao, đột nhiên xe phía trước phải phanh gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 45

Tình huống 46: Xe của bạn đang đi thẳng, có xe ô tô con ở làn bên trái vượt lên và chuyển làn phải cắt qua đầu xe bạn. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi xe đang chạy ở tốc độ cao và phán đoán xe phía trước chuyển làn đột ngột để để xử lý kịp thời. 

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 46

Tình huống 47: Xe bạn đang đi ở làn ngoài cùng bên trái, đột nhiên có xe cấp cứu xin đường, phía trước làn bên phải có xe con và xe tải đang đi, bạn giảm tốc độ phù hợp để chuyển làn. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy khi nhường đường và chuyển làn nhanh lúc đang chạy ở tốc độ cao và phán đoán xe phía trước để xử lý chuyển làn an toàn.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 47

Tình huống 48: Xe bạn đang đi ở làn giữa sau xe tải, bạn có tín hiệu để chuyển làn trái thì có xe phía sau nháy pha liên tục để vượt. Phán đoán nguy hiểm khi có tín hiệu xin chuyển làn nhưng xe phía sau liên tục nháy pha gần sau xe bạn và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 48

Tình huống 49: Xe của bạn đang đi thẳng thì ô tô phía trước phanh gấp do có xe khác tạt sang đột ngột vì chướng ngại vật. Nhận biết nguy hiểm khi xe đang chạy ban đêm, trời mưa, phía trước và làn bên có các xe đang đi và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kíp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 49

Tình huống 50: Xe bạn đang đi ở làn giữa sau xe con, xe tải phía trước làn phải đột ngột tăng tốc và chuyển sang làn giữa làm xe con phía trước phanh gấp. Phán đoán nguy hiểm khi xe đang chạy trên cao tốc ban đêm và xe phía trước phanh gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 50

Tình huống 51: Xe của bạn đang thẳng ở làn phải đường cao tốc, đột ngột có xe tải bật đèn cảnh báo đi ngược lại ở làn bên phải Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường cao tốc ở các hướng, khi xe bạn đang đi trên đường cao tốc và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kíp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 51

Tình huống 52: Xe của bạn đang đi thẳng ở làn phải đường cao tốc, làn giữa có xe đang đi lên, khi qua đoạn đường cong đột nhiên có xe tải đang dừng ở làn đường khẩn cấp. Nhận biết sự nguy hiểm khi có xe phía trước đang dừng đỗ trên đường cao tốc có tín hiệu khẩn cấp và quan sát các phương tiện từ làn khác đi tới để xử lý kíp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 52

Tình huống 53: Xe của bạn đang đi thẳng ở làn bên phải đường cao tốc ban đêm, đột nhiên phía trước có xe tải đi chiều ngược lại ở làn khẩn cấp tới. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường cao tốc khi đi ban đêm, thời tiết xấu, quan sát ở các hướng và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kíp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 53

Tình huống 54: Xe của bạn đang đi thẳng ở làn ngoài cùng bên phải đường cao tốc thì có xe tải từ đường nhánh nhập vào cao tốc với tốc độ cao. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện khi đi qua chỗ có đường nhánh nhập làn, quan sát ở các hướng và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kíp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 54

Tình huống 55: Xe của bạn đang đi thẳng ở làn ngoài cùng bên trái đường cao tốc, có xe tải thùng lớn đi phía trước làn phải, đột nhiên xe tải giảm tốc độ và chuyển sang làn trái cắt qua đầu xe bạn. Phán đoán nguy hiểm khi xe đang chạy trên cao tốc đột ngột giảm tốc độ (có tín hiệu đèn phanh) để chuyển làn gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 55

Tình huống 56: Xe của bạn đang đi thẳng ở làn trong cùng bên phải đường cao tốc, đột nhiên xe con. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi có xe đang dừng đỗ ở làn đường khẩn đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp xi nhan trái để nhập vào làn đường xe bạn đang đi cấp, phán đoán được mối nguy hiểm (tín hiệu, xe/ người di chuyển) có thể xảy ra để kịp thời xử lý.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 56

Tình huống 57: Xe của bạn đang đi ở làn phải, phía trước và phía sau có xe con, khi đi qua đoạn đường cong, đột nhiên có đơn vị thi công đang sửa chữa đường ở làn xe bạn. Phán đoán nguy hiểm khi có xe phía trước đột ngột giảm tốc độ chuyển làn gấp và có phản xạ để xử lý kịp thời xử lý.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 57

Tình huống 58: Xe của bạn đi làn bên phải trong cùng, phía trước có xe con; làn bên trái phía trước có xe con đang vượt lên; đột nhiên xe con phía trước giảm tốc độ, chuyển sang làn giữa do đường hỏng. Phán đoán nguy hiểm khi có xe phía trước đột ngột giảm tốc độ chuyển làn gấp; làn bên phải có xe đang vượt lên và có phản xạ để xử lý kịp thời xử lý.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 58

Tình huống 59 Xe của bạn đi làn bên phải, đột nhiên xe container đang đi từ làn trái chuyển ra đường nhánh cắt qua làn đường xe bạn. Phán đoán nguy hiểm khi có xe phía trước giảm tốc độ để chuyển làn ra đường nhánh và có phản xạ để xử lý kịp thời xử lý.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 59

Tình huống 60: Xe của bạn đi làn bên phải, đột nhiên có xe 16 chỗ từ làn đường khẩn cấp đi ra cắt qua làn đường xe bạn. Nhận biết nguy hiểm có thể xảy ra khi có xe đang dừng đỗ ở làn đường khẩn cấp đột ngột đi ra và có phản xạ để xử lý kịp thời xử lý.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 60

Tình huống 61: Xe của bạn đang đi thẳng ở làn ngoài cùng bên trái, đột nhiên có xe con từ đường nhánh nhập làn cắt qua đầu xe bạn. Phán đoán nguy hiểm khi đi qua đoạn đường nhánh có xe nhập làn và có phản xạ để xử lý kịp thời xử lý.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 61

Tình huống 62: Xe của bạn đang đi ở làn ngoài cùng bên trái, đột nhiên có xe con đối diện đi ngược chiều cùng làn đường với xe bạn. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường cao tốc ở các hướng và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kíp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 62

Tình huống 63: Xe của bạn đi làn trong cùng bên phải, đột nhiên có đàn gia xúc từ làn đường khẩn cấp đi ra cắt qua làn đường xe bạn. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường cao tốc ở các hướng và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kíp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 63

CHƯƠNG IV: TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG LÁI XE GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG NÚI

Tình huống 64: Xe bạn đang đi trên đường đồi núi gần đoạn đường cong, phía trước có xe khách, và xe mô tô vượt trái, phía đường cong xuất hiện xe tải làm xe khách giảm tốc độ đột ngột. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đèo dốc hẹp và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 64

Tình huống 65: Xe bạn đang đi trên đường đèo dốc ban tối gần đoạn đường cong, đột ngột phía khúc cua có xe khách lấn làn vượt xe tải lớn. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đèo dốc hẹp khuất tầm nhìn và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 65

Tình huống 66: Xe bạn đang đi trên đường phía sau xe tải chở vật liệu, đột nhiên xe qua chỗ đường xấu, vật liệu đổ ập xuống từ thùng xe. Phán đoán nguy hiểm khi đi sau xe tải lớn khuất tầm nhìn, chở nặng và có nhận biết tình huống để xử lý kịp thời xử lý.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 66

Tình huống 67: Xe bạn đang đi trên đường rừng núi, phía sau một xe con, đột nhiên xe phía trước. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện khi đi trên đoạn đường núi, có thể xuất hiện nguy hiểm khi động vật hoang dã phanh gấp do có động vật hoang dã băng qua đường chạy qua và phán đoán để xử lý kịp thời xử lý.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 67

Tình huống 68: Xe bạn đang đi qua đường rừng núi, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, đột ngột có đàn bò chạy ra làn đường xe bạn. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đồi núi, tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 68

Tình huống 69: Xe bạn đang đi trên đường đèo núi, phía sau xe tải thùng, tại khúc cua phía trước đột ngột có xe con vào cua lấn làn do không làm chủ tốc độ. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đồi núi, tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 69

Tình huống 70: Xe bạn đang đi trên đường đèo núi (xuống dốc), khi gần khúc cua đột ngột xuất hiện xe khách lấn làn vượt xe container. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đèo núi có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 70

Tình huống 71: Xe bạn đang đi trên đường đèo núi trong khi trời mưa (đường trơn), khi gần khúc cua đột ngột xe phía trước dừng vì hỏng máy. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đèo núi có nhiều khúc cua, trong khi thời tiết sấu, tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 71

Tình huống 72: Xe bạn đang đi qua đường rừng núi, sương mù dày làm hạn chế tầm nhìn, đột ngột có xe tải lấn làn đường xe bạn để vượt các xe khác. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đồi núi, có sương mù dày tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 72

Tình huống 73: Xe bạn đang đi trên đường đèo núi (xuống dốc), có sương mù, khi gần khúc cua đột ngột xuất hiện xe con lấn làn xe bạn để vượt xe tải. Nhận biết các mối nguy hiểm xuất hiện trên đường đèo núi có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế và phán đoán các các nguy hiểm có thể xảy ra từ các xe vượt ẩu để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 73

CHƯƠNG V: TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG LÁI XE Ô TÔ GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ

Tình huống 74: Xe bạn đang đi trên đường quốc lộ trời gần tối, phía trước là xe tải thùng, đột nhiên xuất hiện đoàn xe đạp từ đường nhánh đi nhanh ra. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường quốc lộ có đường nhánh giao cắt, có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 74

Tình huống 75: Xe bạn đang đi qua khu dân cư, phía trước có xe máy, đột nhiên xuất hiện quả bóng lăn qua đường, vài giây sau xuất hiện đứa bé chạy ra nhặt bóng. Phán đoán nguy hiểm khi đi qua khu dân cư đông, nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 75

Tình huống 76: Xe bạn đang đi thẳng làn trong cùng, phía trước có xe ô tô con, đột nhiên có em bé chạy băng qua đường phía trước xe con. Phán đoán nguy hiểm khi đi qua khu dân cư đông, nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 76

Tình huống 77: Xe bạn đang đi thẳng làn trong cùng bên trái, làn giữa có xe container dài, đột nhiên có xe con từ làn phải (khuất tầm nhìn) cắt ngang qua đường để ra đường nhánh Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường quốc lộ có đường nhánh giao cắt, có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 77

Tình huống 78: Xe bạn đang dừng ở ngã tư, khi đèn xanh bật bắt đầu di chuyển, đột ngột xe mô-tô làn trái phía trước cố vượt qua. Nhận biết sự nguy hiểm khi xe đi qua ngã tư có đèn giao thông và có phản xạ để xử lý kịp thời các phương tiện dừng, vượt ẩu.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 78

Tình huống 79: Xe bạn đang đi trên đường quốc lộ, phía sau xe buýt, gần đường nhánh, đột nhiên có xe mô-tô đi ra từ đường nhánh khi xe buýt vừa đi qua. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường quốc lộ có nhiều giao cắt, có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 79

Tình huống 80: Xe bạn đang đi thẳng, phía trước có xe con, làn bên phải xe mô tô vượt lên nhưng đột ngột giảm tốc, chuyển sang làn xe bạn để tránh chướng ngại vật. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường quốc lộ có nhiều phương tiện hỗn hợp, xuất hiện các tình huống bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 80

Tình huống 81: Xe bạn đang đi thẳng làn bên trái trong cùng gần chỗ có thể quay đầu xe đầu xe, xuất hiện xe bán tải không có tín hiệu xin đường quay đầu đột ngột lấn làn xe bạn. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường quốc lộ có nhiều tình huống bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 81

Tình huống 82: Xe bạn đang đi trên đường hẹp, làn đường đối diện có xe buýt đang dừng trả khách, đột nhiên xe tải lớn phía sau, lấn làn xe bạn để vượt. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường quốc lộ có nhiều phương tiện hỗn hợp, xuất hiện các tình huống bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 82

Tình huống 83: Xe bạn đang đi trên đường quốc lộ, qua cánh đồng, đột nhiên có đàn bò từ vệ đường đi ra. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường qua khu vực cánh đồng, có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 83

Tình huống 84: Xe bạn đang đi thẳng làn bên phải trong cùng, phía sau xe con, đột ngột phía trước có xe khách dừng khẩn cấp làm xe con phanh gấp. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường quốc lộ có nhiều tình huống bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 84

Tình huống 85: Xe bạn đang đi trên đường quốc lộ, phía sau xe tải trở gỗ, đột ngột xe tải phanh gấp, làm khúc gỗ từ trên xe rơi ra phía trước đầu xe bạn. Phán đoán nguy hiểm khi đi sau xe tải chở nặng, chằng buộc đồ không an toàn, đồ vật bất ngờ rơi xuống và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 85

Tình huống 86: Xe bạn đang đi trên đường quốc lộ, phía sau xe con, bỗng nhiên xe con giảm tốc độ và chuyển làn đột ngột trước xe bạn để tránh chướng ngại vật. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường quốc lộ có nhiều tình huống bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 86

Tình huống 87: Xe bạn đi qua chỗ giao cắt với đường sắt ban đêm, không có đèn tín hiệu, phía sau xe con, đột nhiên tàu đi tới. Nhận biết nguy hiểm khi di chuyển trên đường quốc lộ có giao cắt với đường sắt, có nhiều tình huống bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 87

Tình huống 88: Xe bạn đang thẳng phía sau xe buýt, làn bên phải có xe mô-tô đang vượt lên, xe buýt chuyển hướng sang phải để vào điểm đón trả khách, xe mô-tô làn bên phải đột ngột phanh và chuyển làn trái cắt qua đầu xe bạn Nhận biết nguy hiểm khi đi trên quốc lộ có nhiều phương tiện hỗn hợp và xe buýt ra vào điểm đón trả khách, có nhiều tình huống bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 88

Tình huống 89: Xe bạn đang đi qua khu dân cư, phía sau xe buýt, đột ngột xe đạp từ làn đường đối diện băng qua đường không quan sát. Nhận biết nguy hiểm khi đi trên quốc lộ có nhiều phương tiện hỗn hợp và xe buýt ra vào điểm đón trả khách, có nhiều tình huống bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 89

Tình huống 90: Xe bạn đang đi qua khu dân cư, phía sau xe bán tải, đột ngột xe bán tải giảm tốc độ chuyển làn khẩn cấp để tránh xe mô-tô đi ngược chiều. Nhận biết nguy hiểm khi đi trên quốc lộ có nhiều phương tiện hỗn hợp và có phương tiện đi ngược chiều bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 90

CHƯƠNG VI: CÁC TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG LÁI XE GIAO THÔNG ĐÃ XẢY RA THỰC TẾ

Tình huống 91: Xe ô tô Inova đang đi trên cao tốc thì phát hiện đã qua lối rẽ, lái xe cho xe bật đèn cảnh báo lùi trên cao tốc làn trong cùng bên phải; xe đầu kéo kéo theo rơ-móc đi thuận chiều đang đi tới do không xử lý kịp đã xảy ra va chạm. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi đi trên đường cao tốc và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 91

Tình huống 92: Xe mô tô lấn làn vượt ẩu, va chạm với xe khách đi ngược chiều. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi có phương tiện lấn làn vượt ẩu và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 92

Tình huống 93: Xe taxi từ làn trong cùng bên trái, lấn làn vượt ẩu để đi ra đường nhánh, va chạm với xe tải. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi có phương tiện lấn làn vượt ẩu và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 93

Tình huống 94: Xe khách đang đi bị mất đèn tín hiệu, dừng bên lề đường để sửa chữa, cùng lúc xe khách khác đi cùng chiều với tốc độ cao, đâm vào đuôi xe đang dừng, sau đó mất lái, tiếp tục lao vào xe khách biển số Thừa Thiên Huế ở làn đường đối diện chạy qua; xe khách số 1 bị đâm mạnh, tiếp tục đâm vào nhà dân. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi đi ban đêm, có phương tiện dừng đỗ bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 94

Tình huống 95: Xe khách 16 chỗ đang đi thẳng trên đường quốc lộ 5 lúc 4h sáng, đột ngột có người đi bộ tập thể dục qua đường, do tài xế không quan sát nên xe đã đâm vào người đi bộ. Sau đó, khoảng 6h có xe tải chở nước đi do không quan sát, khi gần đám đông tại hiện trường vụ tai nạn tài xế giật mình đánh lái gấp đâm xe vào dải phân cách, xe đổ vào đám đông làm 5 người thiệt mạng. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi tầm quan sát hạn chế, có chướng ngại vật xuất hiện hoặc phương tiện dừng đỗ bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 95

Tình huống 96: Xe ô tô con chở 4 người, đang dừng chờ đèn đỏ, xe đỗ sau xe đầu kéo kéo theo container, bất ngờ có xe đầu kéo container khác đi từ phía sau đâm trực diện vào xe ô tô con, đẩy xe con đâm vào xe container phía trước, gây ra tai nạn nghiêm trọng. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm và giảm tốc độ, khi đi qua ngã tư, tầm quan sát hạn chế, có chướng ngại vật xuất hiện hoặc phương tiện dừng đỗ bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 96

Tình huống 97: Xe tải chở sắt vụn nặng vào cua với tốc độ nhanh, lấn sang đường ngược chiều va chạm với xe khách đi chiều ngược lại. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi tầm quan sát hạn chế, có chướng ngại vật xuất hiện hoặc phương tiện dừng đỗ bất ngờ và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 97

Tình huống 98 Xe tải chở khách đang đi xuống đèo Prenn trên đoạn đường cong, hẹp, bị mất lái đâm vào người điều tiết giao thông và xe khách đi ngược chiều. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi đi qua đường đèo núi, khuất tầm nhìn, đi đúng phần, làn đường quy định và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 98

Tình huống 99: Xe đầu kéo kéo theo rơ móc đang đi thẳng trong hầm Hải Vân mất lái lấn làn đâm trực diện vào xe tải đi theo chiều ngược lại gây tai nạn. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi đi trong cầu, hầm chui, hạn chế tầm nhìn, đi đúng phần, làn đường quy định và có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 99

Tình huống 100: Xe ô tô con chở người đi qua đường sắt không chú ý va chạm với tàu hỏa. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe điqua đường sắt ban đêm, hạn chế tầm nhìn, thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông; có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 100

Tình huống 101: Xe ô tô 16 chỗ chở khách đi qua đường sắt không chú ý va chạm với tàu hỏa. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe đi qua đường sắt, hạn chế tầm nhìn, thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông; có phản xạ để xử lý kịp thời.

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 101

Tình huống 102: Xe khách đang đi gần đường cong khi trời mưa, xe cứu hỏa đi ngược chiều tốc độ cao, do không giảm tốc độ và xử lý kịp nên xảy ra va chạm tại nút giao. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên cao tốc, tầm nhìn hạn chế, thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông, nhường đường cho xe ưu tiên; có phản xạ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 102

Tình huống 103: Xe con đang di chuyển trên đường thẳng trên quốc lộ, khi đi qua chỗ đoạn đường cho phép quay đầu, đột nhiên có xe từ làn đối diện đi ngược chiều va chạm với xe con. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên quốc lộ, quan sát, thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và có phản xạ trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 103

Tình huống 104: Tài xế xe ô tô con không làm chủ tốc độ, đâm vào các xe máy đang chờ đèn đỏ, sau đó đâm tiếp vào xe ô tô ở làn đường đối diện tại ngã tư. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe khi không tỉnh táo, thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và có phản xạ trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 104

Tình huống 105: Xe khách 45 chỗ chở người đi trên quốc lộ đâm vào Xe đầu kéo kéo rơ móc chở máy ủi đi từ đường tránh ra gây tai nạn thảm khốc. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe khi không tỉnh táo, thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và có phản xạ trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 105

Tình huống 106: Xe khách 48 chỗ xe thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không thông thuộc địa hình bị lao xuống vực. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe đi trên đường đồi núi, có sương mù dày làm hạn chế tầm nhìn, thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và có phản xạ trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 106

Tình huống 107: Xe khách chạy cùng hướng sau xe tải, tới đoạn đường cong xe khách vượt qua xe tải, đâm trực diện vào xe khách đi chiều ngược lại, và xe tải đâm tiếp vào gây tai nạn liên hoàn 3 xe. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe, bị khuất tầm nhìn và không thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và cần phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 107

Tình huống 108: Xe tải đang đi trên đường đèo núi, trời mưa, đường trơn, khi vào cua không làm chủ tốc độ đã đâm vào xe nen đi ngược chiều. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe đi trên đường đèo núi trong thời tiết xấu, đảm bảo thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và cần phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 108

Tình huống 109: Xe 16 chỗ từ đường nhánh, khuất tầm nhìn rẽ vào đường chính không giảm tốc độ, bị xe Sơ mi rơ mooc đâm vào .Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe từ đường nhánh rẽ ra đường chính, giảm tốc độ, đảm bảo thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và cần phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 109

Tình huống 110: Khi đến nút giao nhau có đèn tín hiệu giao thông, xe container bất ngờ tông thẳng vào hàng loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ tại quốc lộ. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe qua ngã tư có phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu, giảm tốc độ, đảm bảo thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và cần phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 110

Tình huống 111: Xe khách lấn làn vượt xe tải chỗ đường cong, đâm vào xe khách đi ngược chiều. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên đường hẹp, chỗ đường cong, có dải phân cách liền, giảm tốc độ, đảm bảo thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và cần phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 111

Tình huống 112: Xe 16 chỗ đang đi trên đường đèo núi, trời mưa đường trơn, phía trước là xe đầu kéo. Tại khúc cua, xe 16 chỗ vượt ẩu qua xe đầu. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên đường đèo núi nguy hiểm trong thời tiết kéo va chạm với xe khách đang xuống dốc tốc độ cao, gây tai nạn liên hoàn giữa 3 xe. Cần giảm tốc độ, đảm bảo thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và cần phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 112

Tình huống 113: Xe con đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư, khi đèn xanh bật vừa di chuyển, đột ngột có xe con cố vượt từ đường giao bên trái sang làm va chạm với xe con. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe khi đi qua ngã tư có nhiều phương tiện dừng chờ đèn giao thông, cần quan sát các hướng, giảm tốc độ, đảm bảo thực hiện đúng luật giao thông đường bộ và quy tắc giao thông và cần phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 113

Tình huống 114: Ô tô 7 chỗ đi trên cầu treo hẹp ban đêm, tài xế không làm chủ tốc độ và lái xe không đúng kỹ thuật, va chạm với xe máy, xe đâm xuống sông tại cầu treo qua sông. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe qua cầu, đường hẹp, tầm quan sát hạn chế, nhiều phương tiện nhiều phương tiện hỗn hợp. Cần phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 114

Tình huống 115: Xe khách đang đi trên đường quốc lộ qua khu dân cư, phía trước có xe con, làn đường đối diện có xe khách khác đang đi tới, đột ngột từ đường nhánh có xe mô-tô đi ra với tốc độ cao. Xe con phanh gấp chết máy, xe khách không làm chủ tốc độ đã đâm trực diện vào xe con. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe qua khu dân cư lúc trời tối, tầm quan tầm quan sát hạn chế, có nhiều phương tiện nhiều phương tiện hỗn hợp. Cần phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 115

Tình huống 116: Xe con đang đi trên đường đèo núi trong thời tiết xấu, khi xe vào đoạn đường cong, đột ngột phía trước có đá lở và rơi xuống. Qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên đường đèo núi, trong thời tiết xấu, tầm quan tầm quan sát hạn chế. Cần quan sát các biển báo và phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 116

Tình huống 117: Xe container đang đi trên đường quốc lộ qua khu dân cư, phía trước có xe con, làn đường bên trái có xe buýt đang đi tới, đột ngột từ đường nhánh có xe mô-tô đi ra nhanh ra cắt qua xe con. Xe con phanh gấp chết máy, xe khách không làm chủ tốc độ đã đâm trực diện vào xe con. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe qua khu dân cư lúc trời tối, tầm quan tầm quan sát hạn chế, có nhiều phương tiện nhiều phương tiện hỗn hợp dừng đỗ, chuyển làn. Cần phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 117

Tình huống 118: Xe 16 chỗ rẽ không quan sát, không làm chủ tốc độ đâm vào xe đang dừng đỗ khẩn cấp trên đường. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên đường phố hẹp, có nhiều đường giao cắt, nhiều phương tiện hỗn hợp dừng đỗ, chuyển làn. Cần quan sát các biển báo và phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 118

Tình huống 119: Xe khách đang đi trên đường quốc lộ qua khu vực dân cư, đi với tốc độ cao và bám sát. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe trên xe container phía trước. Đột ngột xe container giảm tốc độ và chuyển làn gấp để tránh xe tải đang dừng đỗ giữa đường, xe khách không tránh kịp va chạm với xe tải. đường phố hẹp, nhiều phương tiện hỗn hợp dừng đỗ, chuyển làn. Cần quan sát các biển báo và phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thời.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 119

Tình huống 120: Xe tải đang đi trên đường quốc lộ qua khu vực chợ dân sinh, phía trước có xe cotainer và xe tải, do không làm chủ được tốc độ khi tránh chướng ngại vật nên mất lái lao vào chợ dân sinh và va chạm với các xe đang đi phía trước. Thông qua tình huống thực tế, nhận biết nguy hiểm khi điều khiển xe qua chợ dân sinh, nhiều phương tiện hỗn hợp dừng đỗ, chuyển làn, di chuyển phức tạp. Cần quan sát các biển báo và phán đoán trước tình huống bất ngờ để xử lý kịp thờ.

Gợi ý:

Mẹo thi mô phỏng lái xe ô tô câu 120Trên đây là toàn bộ 120 tình huống mô phỏng giao thông và gợi ý chi tiết điểm căn cho từng tình huống. Hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn.

Chúc các bạn ôn tập hiệu quả và thi đạt kết quả cao!

 

Chia sẻ
  • Gửi qua Messenger
  • Gửi qua Telegram
  • Copy liên kết
Các tình huống mô phỏng khó và dễ nhầm lẫn

Các tình huống mô phỏng khó và dễ nhầm lẫn

Trong quá trình theo dõi các anh chị học viên ôn luyện 120 tình huống mô phỏng, cũng như trong lúc đội ngũ admin taplaixe.vn phát triển phần mềm ôn tập mô phỏng online, admin đã tổng hợp lại một số tình huống dễ nhầm vẫn và khó chọn điểm căn ...