Bài viết

Kinh nghiệm làm bài lý thuyết trong ngày thi sát hạch lái xe ô tô

Kinh nghiệm làm bài lý thuyết trong ngày thi sát hạch lái xe ô tô

Hiện nay, theo luật sát hạch giấy phép lái xe hiện hành có 4 phần thi bao gồm: lý thuyết, mô phỏng, sa hình và đường trường. Trong đó sa hình được xem là phần thi khó nhất, nhưng để thi được phần này thì bạn phải thi qua phần lý thuyết và mô phỏng trước. Lý thuyết tuy không khó nhưng có thể do nhiều bạn chủ quan hoặc do nguyên nhân nào đó nên để trượt phần này.  ...