Thi thử mô phỏng v2.0.0
Chuẩn bị ...

THI THỬ

Thi thử 120 tình huống mô phỏng giao thông online phiên bản 2.0.0

Thông tin và cách thức thi các tình huống mô phỏng

A. Cấu trúc đề thi

Chương

Nội dung Thư viện ĐỀ THI
1 Giao thông trên đường phố 29 TH 2 TH
2 Giao thông trên đường giao thông nông thôn 14 TH 1 TH
3 Giao thông trên đường cao tốc 20 TH 2 TH
4 Giao thông trên đường núi 10 TH 1 TH
5 Giao thông trên đường quốc lộ 17 TH 2 TH
6 Các tình huống mô phỏng từ các vụ tai nạn giao thông điển hình đã xảy ra trong thực tế 30 TH 2 TH

B. Phương pháp chấm điểm

Trong mỗi tình huống có 02 mốc thời điểm 5đ và 0đ:

 5 điểm: thời điểm bắt đầu có dấu hiệu phát hiện ra tình huống nguy hiểm, lái xe cần xử lý.

 0 điểm: mốc thời điểm mà xử lý từ thời điểm này vẫn xảy ra tai nạn

Học viên lựa chọn được giữa 2 mốc này sẽ đạt mức điểm tương ứng từ 5-4-3-2-1 điểm.

C. Đánh giá

Hạng GPLX Hạng B1, B2, C, D, E, F  
Thang điểm

50

Đề thi 10 câu, mỗi câu tối đa 5 điểm

Điểm đạt tối thiểu

35

Tương đương 70%

D. Hướng dẫn

Bấm phím SPACE (phím cách) hoặc bấm nút GẮN CỜ ở dưới video khi phát hiện tình huống nguy hiểm

THI THỬ

Thi thử 120 tình huống mô phỏng giao thông online phiên bản 2.0.0

Các bài ôn luyện khác có thể bạn quan tâm